Förstudie

Framtidens CRM
Framgång börjar här

Förstudien är den första processen som ger dig den bästa starten för att fatta rätt beslut om att inrätta ett framgångsrikt CRM-system. Strategin för att uppnå detta mål omfattar följande steg: ledningsintervjuer, användarintervjuer, benchmarking, rapport och presentation.

Vad är en förstudie?

Förstudien är en process som gör att vi kan fastställa ditt företags mål och krav så att du kan fatta det bästa beslutet om din CRM-lösning. Vad behöver ditt företag och vilka intressen och problem har intressenterna? Hur kan ni bli mer kundorienterade och få ut det mesta av er CRM-investering? Nemely har ett bra sätt att hitta svaren på dessa viktiga frågor genom vår förundersökningsprocess. 

Dina behov nu och i framtiden

Intervjuer med ledningen

Vi vill förstå din verksamhet grundligt så att vi kan ge dig bästa möjliga råd. Vi kommer att intervjua beslutsfattarna för att ta reda på vad ditt företag behöver nu och i framtiden, och kanske också utmana dig på ett sätt som förbättrar ditt CRM och diskutera vad rätt lösning kan åstadkomma.

Mötesintervjuer med beslutsfattare eller chefer
Intervjuer med användare

Användarnas önskelistor och krav

Intervjuer med användare

Nästa steg är att få användarnas perspektiv. Vilka är deras önskelistor och krav för att förbättra kundupplevelsen och kundtillfredsställelsen? Hur kan vi effektivisera era CRM-processer och ge er en bättre överblick över data? De dagliga användarnas perspektiv ger oss denna fullständiga förståelse för de utmaningar de upplever.

Dina behov nu och i framtiden

Benchmarking

Vad är den bästa lösningen för dina behov idag och i framtiden? Nemely är oberoende och kan erbjuda och välja mellan olika ledande CRM-leverantörer eller plattformar. Är lösningen skalbar? Kan vi integrera med andra system, till exempel ERP?

Rapportering om metoden för förstudier

Vägledning för kunskapsbaserade beslut

Rapporten

Resultatet av vår förstudie kommer att presenteras i en formell rapport som ger dig vägledning för att fatta kunskapsbaserade beslut. Vi ger dig en rekommendation baserad på din affärsprocess. Rapporten kommer också att innehålla en projektplan med en föreslagen vägkarta för lösningen, tidsram, projektomfattning och pris som är skräddarsydd för dina behov.

Slutsatser och analyser

Presentationen

Vi kommer att presentera våra slutsatser och analyser av resultatet av förstudien. Detta är en bra tidpunkt och plats för att diskutera det stegvisa genomförandet av projektplanen, upplägget av nästa fas och den föreslagna budgeten. Förstudien är en grund för att fatta ett bättre och välgrundat beslut om hur du ska börja din framtida CRM-succé.

Låt Nemely hjälpa dig att komma igång!

Vi kan erbjuda introduktion, installation, anpassning, utbildning och support.