Genomförandeprojekt

Genomfört på ett framgångsrikt och
Effektivt sätt

En bra CRM-lösning måste vara lätt att använda, lättillgänglig, ha god datakvalitet och vara intelligent för att ge rätt personer insikt och synlighet. Och en viktig framgång för en CRM-implementering är engagemanget inom organisationen som helhet.

Varför genomföra ett projekt?

Ett nytt CRM-system skapar en unik möjlighet till ett effektivare och bättre arbetssätt och effektivisering av metoder och processer. Det ger också en möjlighet till samarbete mellan olika roller och avdelningar, vilket resulterar i ett förbättrat internt samarbete inom företaget och ger kunderna en mer avancerad och personlig kundupplevelse.

Nyckelfaktorer för ett framgångsrikt genomförande

Olika enheter för CRM

Användarvänlighet
En
bra CRM-lösning måste vara lätt att använda.

Tillgänglighet
Ett
CRM-system måste kunna tillhandahålla rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

God datakvalitet
Datakvalitet är en nyckel till ett framgångsrikt CRM-arbete.

Intelligens
Ett
bra CRM måste vara tillräckligt intelligent för att ge rätt personer insyn och synlighet.

Engagemang
Engagemang inom organisationen är viktigt för att nå den fulla potentialen.

Gemensamma råd

Prioritera

Identifiera vad som är viktigast för din organisation och börja därifrån.

Börja i liten skala

Anpassa och utveckla systemet och dess funktioner i liten skala. 

Ha tålamod

Tiden är avgörande för att systemet ska kunna förstås och anpassas fullt ut i en organisation. 

Åtgärd

Bestäm dig för några nyckeltal för att mäta framgången med ditt CRM. Spåra dina förbättringar. 

Utse

Utse CRM-ambassadörer med olika roller. 

Viktigt steg

Engagemang och delaktighet

För att det ska bli ett framgångsrikt projekt behövs en intern projektägare och helst en projektgrupp med olika intressenter som kan bidra med sina önskemål och åsikter. Dessutom bör det finnas en representant från ledningsgruppen som tar på sig rollen som projektets sponsor. Det är viktigt att alla som är involverade i projektet avsätter tid för sitt arbete.

Engagemang och delaktighet i Nemelys genomförandeprojekt

Workshops

Behov och förväntningar

Projektet inleds med workshops i syfte att identifiera organisationens behov och förväntningar på systemet. När detta grundarbete är gjort börjar arbetet med att anpassa systemet till era önskemål.

Testning av

Funktioner och integrationer

När systemet har rätt funktioner och innehåll börjar nästa viktiga fas, testningen. Vi gör ett antal tester tillsammans med din projektgrupp för att se till att alla funktioner och integrationer fungerar och att rätt data publiceras.

Vår vision

Lätt att få tillgång till rätt information
En av de viktigaste aspekterna för att lyckas är att alltid göra den viktigaste och mest relevanta informationen tillgänglig med ett klick på en knapp eller ett tryck på en skärm.
Allt i systemet ska återge värdet

För att motivera användarna att mata in data i ett system måste de se ett värde i systemet. Många gånger betraktas CRM som ett valfritt system. Men i verkligheten är det ett av de viktigaste systemen i organisationen.

Ta bort administrativa uppgifter från användarna
Alla ska göra det de är bäst på. Därför anser vi att allt som fördubblar arbetet eller är repetitivt bör tas bort från användarens ansvar eftersom det måste göras automatiskt.
Personlig och målinriktad dialog
Med all den fantastiska data som finns tillgänglig bör vi använda den för att anpassa och personifiera kundens upplevelse. Detta gäller allt från de första marknadsföringsinsatserna till säljmötena och hela vägen till kundnäringen.
Möjliga och lätta slutsatser och insikter från systemet.
Systemet bygger på en guldgruva av data som, om den används på rätt sätt, kan bli ett mycket kraftfullt verktyg i beslutsprocessen. Göm inte bort dessa uppgifter, utan ta fram dem i centrum där de är användbara.
Få snabba och uppdaterade signaler
Precis som vår omvärld förändras snabbt måste de system vi använder agera ännu snabbare för att ge oss rätt information och leda oss rätt utan dröjsmål.
Lätt att få tillgång till rätt information
En av de viktigaste aspekterna för att lyckas är att alltid göra den viktigaste och mest relevanta informationen tillgänglig med ett klick på en knapp eller ett tryck på en skärm.
Allt i systemet ska återge värdet

För att motivera användarna att mata in data i ett system måste de se ett värde i systemet. Många gånger betraktas CRM som ett valfritt system. Men i verkligheten är det ett av de viktigaste systemen i organisationen.

Ta bort administrativa uppgifter från användarna
Alla ska göra det de är bäst på. Därför anser vi att allt som fördubblar arbetet eller är repetitivt bör tas bort från användarens ansvar eftersom det måste göras automatiskt.
Personlig och målinriktad dialog
Med all den fantastiska data som finns tillgänglig bör vi använda den för att anpassa och personifiera kundens upplevelse. Detta gäller allt från de första marknadsföringsinsatserna till säljmötena och hela vägen till kundnäringen.
Möjliga och lätta slutsatser och insikter från systemet.
Systemet bygger på en guldgruva av data som, om den används på rätt sätt, kan bli ett mycket kraftfullt verktyg i beslutsprocessen. Göm inte bort dessa uppgifter, utan ta fram dem i centrum där de är användbara.
Få snabba och uppdaterade signaler
Precis som vår omvärld förändras snabbt måste de system vi använder agera ännu snabbare för att ge oss rätt information och leda oss rätt utan dröjsmål.

Låt Nemely hjälpa dig att komma igång!

Vi kan erbjuda introduktion, installation, anpassning, utbildning och support.