Om Nemely

Träffa din nya CRM-partner!

Nemely är ett CRM-konsultföretag med fokus på användarproduktivitet och smarta lösningar. Vi har handplockat marknadens bästa leverantörer av plattformar och tjänster för att leverera exceptionell funktionalitet och upplevelse till dina användare. Kontakta oss idag för att ta reda på vad vi kan göra för din organisation.

Vårt tankesätt och vår metodik

En lyckad CRM-implementering måste ge ökad produktivitet. effektivitet. enkelhet.
Tre kärnvärden som vägleder oss i allt som vi levererar och gör för dig.
Dessa kärnvärden gör att vi kan leverera kraftfulla funktioner utan att lägga till onödig komplexitet för dina användare.

Vilka vi är

Experter och konsulter inom CRM

Nemely är ett IT-konsultföretag som fokuserar på att implementera CRM-strategier och lösningar. Med CRM som grund samarbetar vi med företag som tillhandahåller lösningar som förbättrar användarupplevelsen utan att lägga till onödig komplexitet för slutanvändaren.

Våra kärnvärden är produktivitet, effektivitet och enkelhet. Och dessa översätts till viktiga nyckelfaktorer som vi fokuserar på i våra implementeringar, vilka är centrerade kring mobilitet, datakvalitet, transparens, tillgänglighet och användarvänlighet.

Våra kärnvärden

Produktivitet

Produktivitet

Att uppnå en betydande mängd resultat. 

Effektivitet

Effektivitet

Uppnå maximal produktivitet med minsta möjliga slöseri med arbete.

Enkelhet

Lätt att förstå eller göra.

Produktivitet

Uppnå anmärkningsvärda resultat

Produktivitet är ett tillstånd där man uppnår en betydande mängd resultat. Vi tillämpar detta i alla våra genomförandeprojekt och i vårt sätt att agera. Ett av de främsta målen med varje CRM-implementering är att ge användarna en ökad produktivitet som kommer att gynna organisationen och få användaren att inse den verkliga kraften i ett väl implementerat CRM-system.

Produktivitet
Effektivitet

Effektivitet

Uppnå maximal produktivitet

En produktivitetsökning får aldrig ske på bekostnad av den insats som görs. En användare måste bli mer produktiv genom att göra mindre. Med effektivitet i åtanke gör vi det möjligt för användaren att få mer inflytande utan att bli administratör. Användarna kommer att bli gladare för det och ägna mer tid åt att möta dina kunder.

Enkelhet

Förstå eller göra lätt

Vi ser till att allt vi lägger fram för användaren är lätt att använda och förstå. Komplexiteten ska hanteras av systemet och inte av användarna. Med ett kraftfullt verktyg i händerna på användarna, och med en process som är lätt att använda och enkel att förstå, kommer användarna att känna glädje snarare än frustration när de använder sitt nya CRM-system.

Partner-nätverk

Microsoft Silver Partner-logotyp på Nemely
Salesforce Partner-logotyp på Nemely
ClickDimensions Bronze Partner-logotyp på Nemely
Resco Professional Partner-logotyp på Nemely

Låt Nemely hjälpa dig att komma igång!

Vi kan erbjuda introduktion, installation, anpassning, utbildning och support.